Falco Watcher 10.7

Falco Watcher 10.7

Falco Software Company – 0,7MB – Shareware – Windows
4 Stars User Rating
Digital video monitoring. Allows you to observe by WEB-Camera. You can save by motion detector then view it, convert to AVI file. Very useful when you are out of home and want to see for your childs.

Tổng quan

Falco Watcher là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Falco Software Company.

Phiên bản mới nhất của Falco Watcher là 10.7, phát hành vào ngày 01/01/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/10/2007.

Falco Watcher đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,7MB.

Người sử dụng của Falco Watcher đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Falco Watcher!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Falco Software Company
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại